IMG

Vyhledat

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Historie

Historie

Barchov a osada Veselí mají přirozenou hranici tvořenou mlýnským náhonem, který od Jezbořic odtéká z potoka Podolky. První historická písemná zpráva pochází z roku 1228 v souvislosti s darováním Veselí (Vysoké) opatovickému klášteru. Další písemné zprávy jsou z konce 15. století, kdy je připomínán mlynář v Barchově.

Barchov, obec pod návrším veselským, se rozkládá na levém břehu potoka Podolky. Obec byla založena bratry Barochy, od kterých je odvozen název obce Barchov. Ve starších dobách rostly okolo potoka vrby tak hustě, že se Barchovu přezdívalo Barchov Vrbový. Barchov na konci 16. století přináležel k panství rychty Jestbořické.

Osada Veselí, také zvané Vysoké, bývala tvrzí a poplužním dvorem, jehož dědiny byly v 18. století zákupně prodány a v osadu dominikální přetvořeny.  Z nejstarších majitelů tvrze, která stála již v 15. století, je znám Vaněk Mezek z Veselí (1425), Markvart (1456) a rod Albrechta z Lipan na přelomu 16. a 17. století. V polovině 17. století bylo na pardubickém panství uvedeno 11 dvorců, mezi nimiž se uvádí i Vysoko-Veselský dvůr. Roku 1674 byl při dvoře vystavěn ovčín a bývalá tvrz byla upravena na obydlí pro správce statku. Dvůr byl rozprodán na konci 18. století a proměněn v dominikální osadu. Od poloviny 19. století bylo přízemí tvrze upraveno na krčmu. Po vichřici roku 1929, která zničila původní střechu, dostala tvrz novou betonovou rovnou střechu a tvrz tak ztratila svůj charakteristický vzhled. Dvůr byl upraven v náves osady Veselí.

Po zavedení povinného školství byl Barchov  (i Vysoké Veselí) přiškolen do Jezbořic, kde do roku 1776 nebyl samostatný učitel ani budova školy, tak na ustanovení mikulovického faráře tam vyučoval místní kaplan v obecní chalupě. V 70 letech 19. století umožnil nový říšský zákon stavbu nové školy přímo v obci Barchov. Na konci 19. století došlo k jejímu rozšíření o další třídu. V roce 1931 byla postavena nová škola, která byla později přeměněna na dnešní obecní úřad.

Další zajímavostí obce byla obecní váha, pořízena na počátku minulého století na vlastní náklady obce. Dále se v obci nachází socha svatého Jána (1862), zvonička z roku 1868 a u ní kříž, obecní knihovna z roku 1909 a památník padlých místních občanů v 1. světové válce z roku 1921.

Život v Barchově a Veselí byl si velmi podobný a na první pohled tvoří obě obce jednu osadu. Dnes je Veselí přímo součástí obce Barchov.