IMG

Vyhledat

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Multifunkční hřiště

Multifunkční hřiště

PROVOZNÍ ŘÁD MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ 

 1. Zřizovatelem, vlastníkem a provozovatelem multifunkčního hřiště je obec Barchov.
 2. Hřiště je určeno výhradně k provozování míčových her – tenis, volejbal, fotbal, nohejbal apod.
 3. Seznámení s tímto provozním řádem je povinností všech, kteří vstoupí do prostoru multifunkčního hřiště.
 4. Provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky a uživatele multifunkčního hřiště.
 5. Při nedodržení provozního řádu nevhodným chováním nebo svévolným ničením a při poškozování sportovního zařízení, budou uživatelé vykázáni a bráni k přímé odpovědnosti za způsobené škody. Po uživatelích pak bude požadována plná náhrada způsobených škod.
 6. V případě nepříznivých klimatických podmínek je provozovatel hřiště oprávněn částečně, případně zcela zrušit provoz, aniž by tuto skutečnost předem oznamoval.
 7. Obec Barchov nenese žádnou odpovědnost za škody na odložených věcech a za škody na zdraví vzniklé při sportovní činnosti. Vstup na hřiště je výhradně na vlastní nebezpečí.

POVINNOSTI UŽIVATELŮ

 1. Uživatelé jsou povinni využívat multifunkční hřiště pouze ke sportovním účelům a dodržovat všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany.
 2. Je zakázáno znečišťovat, či jinak poškozovat umělý povrch hřiště a sportovní zařízení (sloupky, sítě, branky, oplocení apod.).
 3. Dále platí přísný zákaz: odhazování odpadků mimo nádoby tomu určené, vstup na hřiště ve znečištěné (blátem, štěrkem, antukou) nebo nevhodné obuvi (kopačky, tretry, boty s podpatky, boty s černou podrážkou), která by mohla poškodit povrch hřiště, zakázáno je přemísťovat pevné i mobilní zařízení mimo stanovená místa.
 4. Osobám mladším 15 let je vstup na multifunkční hřiště povolen pouze v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů.
 5. V celém areálu multifunkčního hřiště je zakázáno kouření, rozdělávání ohně a manipulace s ním. Zakázána je konzumace alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek.
 6. Na hřišti je zakázána jízda na kole, kolečkových bruslích, skateboardu.
 7. Z důvodu spravedlivého využití multifunkčního hřiště může jeden uživatel využít maximálně dvě hodiny denně. Výjimkou jsou turnaje, kde může uživatel po dohodě s objednatelem využít multifunkční hřiště na potřebnou dobu.

PROVOZNÍ DOBA

 1. Provozní doba multifunkčního hřiště se stanovuje každý den od 9:00 hod. – 20:00 hod.
 2. Běžnou provozní dobu je provozovatel oprávněn upravit zejména v souvislosti s pořádáním větších akcí, turnajů apod.

Hrací síť a míče je možné vyzvednout v úřední hodiny na obecním úřadě nebo po předchozí telefonické domluvě na tel. čísle +420 720 549 245, a to minimálně jeden pracovní den předem. 

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Policie ČR: 158
Zdravotní záchranná služba: 155
Starostka obce: +420 720 549 245

Tento provozní řád nabývá platnosti a účinnosti dne 6. 5. 2021.

Ing. Iveta Krebsová
starostka obce