image

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
Pravidelné odečty elektroměrů
18
Pravidelné odečty elektroměrů
19
Pravidelné odečty elektroměrů
20
Pravidelné odečty elektroměrů
21
Pravidelné odečty elektroměrů
22
Pravidelné odečty elektroměrů
23
Pravidelné odečty elektroměrů
24
Pravidelné odečty elektroměrů
25
Pravidelné odečty elektroměrů
26
Pravidelné odečty elektroměrů
27
Pravidelné odečty elektroměrů
28
Pravidelné odečty elektroměrů
29
Pravidelné odečty elektroměrů
30
Pravidelné odečty elektroměrů
1
Pravidelné odečty elektroměrů
2 3
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Multifunkční hřiště

Multifunkční hřiště

 PROVOZNÍ ŘÁD MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ 

1. Zřizovatelem, vlastníkem a provozovatelem multifunkčního hřiště je obec Barchov.

2. Hřiště je určeno výhradně k provozování míčových her – tenis, volejbal, fotbal, nohejbal apod.

3. Seznámení s tímto provozním řádem je povinností všech, kteří vstoupí do prostoru multifunkčního hřiště.

4. Provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky a uživatele multifunkčního hřiště.

5. Při nedodržení provozního řádu nevhodným chováním nebo svévolným ničením a při poškozování sportovního zařízení, budou uživatelé vykázáni a bráni k přímé odpovědnosti za způsobené škody. Po uživatelích pak bude požadována plná náhrada způsobených škod.

6. V případě nepříznivých klimatických podmínek je provozovatel hřiště oprávněn částečně, případně zcela zrušit provoz, aniž by tuto skutečnost předem oznamoval.

7. Obec Barchov nenese žádnou odpovědnost za škody na odložených věcech a za škody na zdraví vzniklé při sportovní činnosti. Vstup na hřiště je výhradně na vlastní nebezpečí.

POVINNOSTI UŽIVATELŮ

1. Uživatelé jsou povinni využívat multifunkční hřiště pouze ke sportovním účelům a dodržovat všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany.

2. Je zakázáno znečišťovat, či jinak poškozovat umělý povrch hřiště a sportovní zařízení (sloupky, sítě, branky, oplocení apod.).

3. Dále platí přísný zákaz: odhazování odpadků mimo nádoby tomu určené, vstup na hřiště ve znečištěné (blátem, štěrkem, antukou) nebo nevhodné obuvi (kopačky, tretry, boty s podpatky, boty s černou podrážkou), která by mohla poškodit povrch hřiště, zakázáno je přemísťovat pevné i mobilní zařízení mimo stanovená místa.

4. Osobám mladším 15 let je vstup na multifunkční hřiště povolen pouze v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů.

5. V celém areálu multifunkčního hřiště je zakázáno kouření, rozdělávání ohně a manipulace s ním. Zakázána je konzumace alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek.

6. Na hřišti je zakázána jízda na kole, kolečkových bruslích, skateboardu.

7. Z důvodu spravedlivého využití multifunkčního hřiště může jeden uživatel využít maximálně dvě hodiny denně. Výjimkou jsou turnaje, kde může uživatel po dohodě s objednatelem využít multifunkční hřiště na potřebnou dobu.

PROVOZNÍ DOBA

1. Provozní doba multifunkčního hřiště se stanovuje každý den od 9:00 hod. – 20:00 hod.

2. Běžnou provozní dobu je provozovatel oprávněn upravit zejména v souvislosti s pořádáním větších akcí, turnajů apod.

Hrací síť a míče je možné vyzvednout v úřední hodiny na obecním úřadě nebo po předchozí telefonické domluvě na tel. čísle 720 549 245, a to minimálně jeden pracovní den předem. 

 

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Policie ČR 158
Zdravotní záchranná služba 155
Starostka obce 720 549 245

 

Tento provozní řád nabývá platnosti a účinnosti dne 6. 5. 2021.

 

Ing. Iveta Krebsová
starostka obce