IMG

Vyhledat

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Územní plán > Úplné znění ÚP Barchov po změně č. 2

Úplné znění ÚP Barchov po změně č. 2

 Do úplného znění Územního plánu Barchov po změně č. 2 lze nahlížet na níže uvedených místech:

  • Magistrát města Pardubic, Stavební úřad, Štrossova 44, 530 21 Pardubice
  • Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta, Štrossova 44, 530 21 Pardubice
  • Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor rozvoje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
  • Obecní úřad Barchov, Barchov čp. 68, 530 02 Pardubice

Do Změny č. 2 Územního plánu Barchov, která nabyla účinnosti dne 28. 12. 2023 lze nahlížet na níže uvedených místech:

  • Magistrát města Pardubic, Stavební úřad, Štrossova 44, 530 21 Pardubice
  • Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta, Štrossova 44, 530 21 Pardubice
  • Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor rozvoje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
  • Obecní úřad Barchov, Barchov čp. 68, 530 02 Pardubice
  • Do dokladové dokumentace (spisu) lze nahlížet na Obecní úřad Barchov, Barchov čp. 68, 530 02 Pardubice

1. ÚZ po Z2 ÚP Barchov textová část vžrok

2. ÚZ po Z2 ÚP Barchov hlavní výkres

3. ÚZ po Z2 ÚP Barchov koordinační výkres

4. ÚZ po Z2 ÚP Barchov výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

5. ÚZ po Z2 ÚP Barchov výkres základního členění území