IMG

Vyhledat

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Sbírka právních předpisů

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška č. 2/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

OZV obce Barchov č. 2_2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství .pdf

1. 1. 2024

Obecně závazná vyhláška č. 3/2023 o místním poplatku ze psů

OZV obce Barchov č. 3_2023 o místním poplatku ze psů (1).pdf

1. 1. 2024

Směrnice č. 1/2023 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

Směrnice pro zadávání VZMR.pdf

20. 11. 2023

Obecně závazná vyhláška č. 1/2023 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

OZV obce Barchov č. 1_2023 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.pdf

10. 10. 2023

Veřejná vyhláška - Změna č. 2 Územního plánu Barchov a úplné znění Územního plánu Barchov po této změně

Veřejná vyhláška.pdf

11. 12. 2023

Veřejná vyhláška - vydání Územního plánu Barchov včetně vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území

Veřejná vyhláška k vydání ÚP.pdf

2. 11. 2019

Obecně závazná vyhláška č 2/2018 o stanovení společného školského obvodu základní školy

 OZV obce č. 2_2018 o stanovení společného školského obvodu základní školy.pdf

26. 4. 2018

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech