IMG

Vyhledat

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Informace k vydání voličského průkazu - volby do PK

Informace k vydání voličského průkazu - volby do PK



Žádost o voličský průkaz

Volič – státní občan ČR s trvalým pobytem na území Pardubického kraje může zažádat o vydání voličského průkazu a pak hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území Pardubického kraje, nikoliv však v jiném kraji či u zastupitelského úřadu v zahraničí.

O voličský průkaz může volič požádat ode dne vyhlášení voleb, a to následujícími způsoby:

PÍSEMNĚ písemná žádost se podává obecnímu úřadu dle místa trvalého pobytu voliče, a to nejpozději do pátku 13. září 2024. Žádost v listinné podobě musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče (volič žádost obecnímu úřadu zaslal např. poštou). Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče.

OSOBNĚ – písemná žádost není vyžadována, obecní úřad po prokázání totožnosti voliče sepíše úřední záznam, osobně lze o vydání voličského průkazu požádat nejpozději do středy 18. září 2024 do 16:00 hodin.

Žádost o vydání voličského průkazu.pdf