IMG

Vyhledat

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Změna č. 1 Územního plánu Barchov

Změna č. 1 Územního plánu Barchov 

Dne 22. 11. 2022 se uskutečnilo veřejné projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Barchov: 


• nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání (tj. do 29. 11. 2022) může každý uplatnit své připomínky.
• nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání (tj. do 29. 11. 2022) mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti uplatnit své námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí a dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.
• připomínky a námitky se uplatňují písemně na Magistrátu města Pardubic, Odbor hlavního architekta, Štrossova 44, Pardubice 530 21. K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží.


Návrh Změny č. 1 Územního plánu Barchov je vystaven na internetové adrese:
Změna č. 1 ÚP Barchov | Pardubice.eu


K nahlédnutí je rovněž na Obecním úřadě v Barchově.