IMG

Vyhledat

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Revitalizace části Podolského potoka

Revitalizace části Podolského potokaV pondělí 17. 6. 2024 jsme převzali od společnosti ENVICONS s.r.o. projektovou dokumentaci k investiční akci "Barchov - Revitalizace části Podolského potoka". 

Předmětem projektové dokumentace je návrh revitalizace části Podolského potoka, který spočívá v tvorbě nové trasy toku Podolského potoka.
Původní koryto bude zasypáno a vytvořeno bude koryto nové, které bude mít přírodě blízký profil s meandrující trasou. Revitalizace bude doplněna o tůně nepravidelného tvaru s různou hloubkou. Část revitalizace bude zpřístupněna mlatovou cestičkou.

Stavba bude zvyšovat ekologickou stabilitu okolí a výrazně navyšovat retenční schopnost nivy. Dále se výrazně navýší druhové bohatství zemědělsky postiženého zájmového území. Díky prodloužené trase koryta dojde ke zpomalení odtoku vody z povodí, zvýšení retence vody v krajině a zlepšení podmínek pro živočichy. 

Území bude doplněno o mlatovou pěšinu a posezení. 

Děkuji Pardubickému kraji a především panu hejtmanovi za poskytnutí individuální dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje, díky které mohla vzniknout projektová dokumentace na tento jedinečný projekt.

Aktuálně jsou prověřovány dotační možnosti na realizaci akce. 

Iveta Krebsová 
starostka obce