image

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Informace pro volby prezidenta České republiky - hlasování na voličský průkaz

Informace pro volby prezidenta České republiky - hlasování na voličský průkazNa voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

O voličský průkaz lze požádat v místě trvalého pobytu voliče. 

V žádosti o voličský průkaz je třeba uvést jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu trvalého pobytu, případně požadovaný způsob doručení voličského průkazu.
V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo volby, bude mu vydán voličský průkaz pro obě kola volby. 

Žádost lze podat v písemné nebo elektronické podobě s doručením na obecní úřad do 6. 1. 2023 do 16:00 hod (případné druhé kolo volby do 20. 1. 2023 do 16:00 hodin), a to na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče. 

Osobně do 11. 1. 2023 do 16:00 hodin (pro případné druhé kolo volby do 25. ledna 2023 do 16.00 hodin); volič se dostaví na úřad, prokáže svoji totožnost a úřad o žádosti učiní úřední záznam.

O voličský průkaz je možno požádat také prostřednictvím Portálu občana. Žadatel pro tento způsob podání žádosti potřebuje disponovat elektronickou identitou a datovou schránkou, kterou si lze zřídit i při podávání žádosti.

Obecní úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem volby ( tj. 29. 12. 2022). 

Voličský průkaz je možné zaslat i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den volby dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán a následně může volič přistoupit k hlasování.