Rozpočet obce Barchov na  rok 2017

Příjem

Plán

Skutečnost

Daňové  příjmy                                                       

2 418 000,-

 

Nedaňové  příjmy

364 000,-

 

Kapitálové  příjmy

 

 

Dotace

    57 800,--

 

Financování

 

 

Celkem

2 939 800,--

 

Výdaje

 

 

Provozní výdaje

996 300,-

 

- školství

   

- kultura

    183 500,-

 

- místní hospodářství

  343 000,-

 

- státní správa a samospráva

839 500,-  

- ostatní

147 500,-

 

Rezerva

 

 

Kapitálové výdaje

 

 

Financování úvěr

   330 000,-

 

Celkem

2 839 800,-  

 

 

13. 11. Tibor

Zítra: Sáva

 

 

 

 

 

 

 

Jak často navštěvujete naše stránky?
a) Téměř každý den
  
 2550
b) Jednou týdně
  
 2112
c) Měsíčně
  
 2167
d) Nepravidelně
  
 2231

Návštěvnost stránek

126514