Svoz a třídění komunálního odpadu

 

Rozpis svozu bioodpadu na rok 2017.

Sběr a svoz biologického odpadu je zajišťován zpravidla v období od začátku dubna do poloviny října. Začátek a konec svozu je uveřejněn na obecní vývěsce a webových stránkách obce. Likvidaci tohoto odpadu zajišťuje specializovaná firma.

Kontejnery na bioodpad jsou v sudé týdny střídavě přistavovány u hasičské zbrojnice a za dětským hřištěm.

 •  29. – 30. 7.  za dětským hřištěm
 •  12. – 13. 8.  u hasičské zbrojnice
 •   26.– 27. 8.  za dětským hřištěm
 •     9.– 10. 9.  u hasičské zbrojnice
 •   23.– 24. 9.  za dětským hřištěm
 •     7.–  8. 10. u hasičské zbrojnice
 •   21.– 22.10. za dětským hřištěm

 

Komunální odpad se třídí na složky:

 1. Biologické odpady,
 2. Papír,
 3. Plasty včetně PET lahví,
 4. Sklo,
 5. Kovy,
 6. Nebezpečné komunální odpady,
 7. Objemný odpad,
 8. Směsný komunální odpad.

 

Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:  

a) Biologické odpady, barva hnědá

c) Plasty, PET lahve, barva žlutá

d) Sklo, barva zelená

e) Kovy, barva šedá

 

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu a Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem určeném místě. Informace o sběru jsou zveřejňovány na vývěsce obce a webových stránkách obce.

Likvidaci tohoto odpadu zajišťuje specializovaná firma.

 

 

Poplatky ze psů a odvoz domovního odpadu na období od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2018  v obci Barchov.

Poplatek za odvádění odpadních vod (stočné) na rok 2017.

Poplatek ze psů:

 • Poplatek platí držitel psa, nikoli vlastník. Platí se ze psů starších 3 měsíců.
 • Poplatek je stanoven částkou 100 Kč a 50 Kč za každého dalšího psa, téhož držitele

Poplatek za odvoz domovního odpadu:

 • Částka stanovená v obci Barchov činí 500 Kč na osobu s trvalým pobytem
 • Částka pro chataře, chalupáře a ostatní činí 500 Kč na jedno číslo popisné

Poplatek za stočné :

 • Částka stanovená v obci Barchov činí 700 Kč na osobu s trvalým pobytem
 • Částka pro chataře, chalupáře a ostatní činí 700 Kč na jedno číslo popisné
 • Částku máte možnost zaplatit jednorázově za celý rok, nebo pololetně do 30. 6.  a 30. 11. v úředních hodinách na OÚ, nebo na účet obce.

 Občané, kteří chtějí využít možnosti platby v hotovosti, mohou tak učinit dne 22. 3. 2017 nebo 29. 3. 2017 v době od 17:00 do 18:30 hod. na OÚ v Barchově.

Poplatky můžete zaslat také na účet obce č. 14322561/0100 .

Jako variabilní symbol vyplňte vaše číslo popisné. Platbu za stočné doplňte textem ,,stočné".

 

 

 

Napište nám24. 1. Milena

Zítra: Miloš

 

 

 

 

 

 

 

Jak často navštěvujete naše stránky?
a) Téměř každý den
  
 2488
b) Jednou týdně
  
 2081
c) Měsíčně
  
 2131
d) Nepravidelně
  
 2150

Návštěvnost stránek

104250