Svoz a třídění komunálního odpadu

 

Rozpis svozu bioodpadu na rok 2018.

Svoz Bioodpadu v letošním roce bude zahájen dne 16. 3. – 18. 3. 2018. Kontejnery budou přistaveny za dětským hřištěm.

Kontejnery budou v liché týdny střídavě přistavovány u hasičské zbrojnice a za dětským hřištěm.

 

 •  16. – 18. 3.  za dětským hřištěm
 •  30. 3. –   1. 4.  u hasičské zbrojnice
 •   13. – 15.4.  za dětským hřištěm
 •  27. – 29. 4.  u hasičské zbrojnice
 •  11. – 13. 5.  za dětským hřištěm
 •  25. – 27. 5.  u hasičské zbrojnice
 •     8. – 10.6.  za dětským hřištěm
 •   22. – 24. 6. u hasičské zbrojnice

 

 Sběr a svoz biologického odpadu je zajišťován zpravidla v období od konce března do poloviny října. Začátek a konec svozu je zveřejněn a pravidelně aktualizován na obecní vývěsce a webových stránkách obce.

Likvidaci tohoto odpadu zajišťuje specializovaná firma.

 

Komunální odpad se třídí na složky:

 1. Biologické odpady,
 2. Papír,
 3. Plasty včetně PET lahví,
 4. Sklo,
 5. Kovy,
 6. Nebezpečné komunální odpady,
 7. Objemný odpad,
 8. Směsný komunální odpad.

 

Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:  

a) Biologické odpady, barva hnědá

c) Plasty, PET lahve, barva žlutá

d) Sklo, barva zelená

e) Kovy, barva šedá

 

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu a Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem určeném místě. Informace o sběru jsou zveřejňovány na vývěsce obce a webových stránkách obce.

Likvidaci tohoto odpadu zajišťuje specializovaná firma.

 

 

Poplatky ze psů a odvoz domovního odpadu na období od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2018  v obci Barchov.

Poplatek za odvádění odpadních vod (stočné) na rok 2017.

Poplatek ze psů:

 • Poplatek platí držitel psa, nikoli vlastník. Platí se ze psů starších 3 měsíců.
 • Poplatek je stanoven částkou 100 Kč a 50 Kč za každého dalšího psa, téhož držitele

Poplatek za odvoz domovního odpadu:

 • Částka stanovená v obci Barchov činí 500 Kč na osobu s trvalým pobytem
 • Částka pro chataře, chalupáře a ostatní činí 500 Kč na jedno číslo popisné

Poplatek za stočné :

 • Částka stanovená v obci Barchov činí 700 Kč na osobu s trvalým pobytem
 • Částka pro chataře, chalupáře a ostatní činí 700 Kč na jedno číslo popisné
 • Částku máte možnost zaplatit jednorázově za celý rok, nebo pololetně do 30. 6.  a 30. 11. v úředních hodinách na OÚ, nebo na účet obce.

 Občané, kteří chtějí využít možnosti platby v hotovosti, mohou tak učinit dne 22. 3. 2017 nebo 29. 3. 2017 v době od 17:00 do 18:30 hod. na OÚ v Barchově.

Poplatky můžete zaslat také na účet obce č. 14322561/0100 .

Jako variabilní symbol vyplňte vaše číslo popisné. Platbu za stočné doplňte textem ,,stočné".

 

 

 Poplatky ze psů a odvoz domovního odpadu na období od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019 v obci Barchov.

Poplatek za odvádění odpadních vod (stočné) na rok 2018.

Poplatek ze psů:

 • Poplatek platí držitel psa, nikoli vlastník. Platí se ze psů starších 3 měsíců.
 • Poplatek je stanoven částkou 100 Kč a 50 Kč za každého dalšího psa, téhož držitele

Poplatek za odvoz domovního odpadu:

 • Částka stanovená v obci Barchov činí 500 Kč na osobu s trvalým pobytem
 • Částka pro chataře, chalupáře a ostatní činí 500 Kč na jedno číslo popisné

Poplatek za stočné :

-   Částka stanovená v obci Barchov činí 700 Kč na osobu s trvalým pobytem

 • Částka pro chataře, chalupáře a ostatní činí 700 Kč na jedno číslo popisné
 • Částku máte možnost zaplatit jednorázově za celý rok, nebo pololetně do 30. 6. a 30. 11. v úředních hodinách na OÚ, nebo na účet obce.

 

Občané, kteří chtějí využít možnosti platby v hotovosti, mohou tak učinit dne 21. 3. 2018 nebo 28. 3. 2018 v době od 17:00 do 18:30 hod. na OÚ v Barchově.

Poplatky můžete zaslat také na účet obce č. 14322561/0100 .

Jako variabilní symbol vyplňte vaše číslo popisné. Platbu za stočné doplňte textem ,,stočné".

 

Napište nám22. 5. Emil

Zítra: Vladimír

 

 

 

 

 

 

 

Jak často navštěvujete naše stránky?
a) Téměř každý den
  
 2516
b) Jednou týdně
  
 2088
c) Měsíčně
  
 2147
d) Nepravidelně
  
 2183

Návštěvnost stránek

113076