Svoz a třídění komunálního odpadu

 

Rozpis svozu bioodpadu na rok 2018.

Svoz Bioodpadu v letošním roce bude zahájen dne 16. 3. – 18. 3. 2018. Kontejnery budou přistaveny za dětským hřištěm.

Kontejnery budou v liché týdny střídavě přistavovány u hasičské zbrojnice a za dětským hřištěm.

 

 

 •  16. – 18. 3.  za dětským hřištěm
 •  30. 3. –   1. 4.  u hasičské zbrojnice
 •  13. – 15.4.   za dětským hřištěm
 •  27. – 29. 4.  u hasičské zbrojnice
 •  11. – 13. 5.  za dětským hřištěm
 •  25. – 27. 5.  u hasičské zbrojnice
 •    8. – 10.6.   za dětským hřištěm
 •  22. – 24. 6.  u hasičské zbrojnice 
 •     6. - 8. 7.     za dětským hřištěm
 •  20. - 22. 7.   u hasičské zbrojnice 
 •    3. - 5. 8.     za dětským hřištěm 
 • 17. - 19. 8.    u hasičské zbrojnice 
 • 31. 8.- 2. 9.   za dětským hřištěm 
 • 14. - 16. 9.    u hasičské zbrojnice 
 • 28. - 30. 9.    za dětským hřištěm 
 • 12. - 14. 10.  u hasičské zbrojnice 

 

 

 

 Sběr a svoz biologického odpadu je zajišťován zpravidla v období od konce března do poloviny října. Začátek a konec svozu je zveřejněn a pravidelně aktualizován na obecní vývěsce a webových stránkách obce.

Likvidaci tohoto odpadu zajišťuje specializovaná firma.

 

Komunální odpad se třídí na složky:

 1. Biologické odpady,
 2. Papír,
 3. Plasty včetně PET lahví,
 4. Sklo,
 5. Kovy,
 6. Nebezpečné komunální odpady,
 7. Objemný odpad,
 8. Směsný komunální odpad.

 

Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:  

a) Biologické odpady, barva hnědá

c) Plasty, PET lahve, barva žlutá

d) Sklo, barva zelená

e) Kovy, barva šedá

 

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu a Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem určeném místě. Informace o sběru jsou zveřejňovány na vývěsce obce a webových stránkách obce.

Likvidaci tohoto odpadu zajišťuje specializovaná firma.

 

Napište nám15. 7. Jindřich

Zítra: Luboš

 

 

 

 

 

 

 

Jak často navštěvujete naše stránky?
a) Téměř každý den
  
 2521
b) Jednou týdně
  
 2094
c) Měsíčně
  
 2153
d) Nepravidelně
  
 2198

Návštěvnost stránek

117186