Svoz a třídění komunálního odpadu

 

Rozpis svozu bioodpadu na rok 2017.

Sběr a svoz biologického odpadu je zajišťován zpravidla v období od začátku dubna do poloviny října. Začátek a konec svozu je uveřejněn na obecní vývěsce a webových stránkách obce. Likvidaci tohoto odpadu zajišťuje specializovaná firma.

Kontejnery na bioodpad jsou v sudé týdny střídavě přistavovány u hasičské zbrojnice a za dětským hřištěm.

 1. -   4. 6.   za dětským hřištěm
 2. – 18. 6.  u hasičské zbrojnice
 3. -    2. 7.  za dětským hřištěm
 4. – 16. 7.  u hasičské zbrojnice
 5. – 30. 7.  za dětským hřištěm
 6. – 13. 8.  u hasičské zbrojnice
 7. – 27. 8.  za dětským hřištěm
 8. – 10. 9.  u hasičské zbrojnice
 9. – 24. 9.  za dětským hřištěm
 10. –  8. 10. u hasičské zbrojnice
 11. – 22.10. za dětským hřištěm

 

Komunální odpad se třídí na složky:

 1. Biologické odpady,
 2. Papír,
 3. Plasty včetně PET lahví,
 4. Sklo,
 5. Kovy,
 6. Nebezpečné komunální odpady,
 7. Objemný odpad,
 8. Směsný komunální odpad.

 

Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:  

a) Biologické odpady, barva hnědá

c) Plasty, PET lahve, barva žlutá

d) Sklo, barva zelená

e) Kovy, barva šedá

 

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu a Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem určeném místě. Informace o sběru jsou zveřejňovány na vývěsce obce a webových stránkách obce.

Likvidaci tohoto odpadu zajišťuje specializovaná firma.

 

 

Napište nám23. 6. Zdeňka

Zítra: Jan

 

 

 

 

 

 

 

Jak často navštěvujete naše stránky?
a) Téměř každý den
  
 2438
b) Jednou týdně
  
 2049
c) Měsíčně
  
 2078
d) Nepravidelně
  
 2087

Návštěvnost stránek

088493