Dopravní omezení v ChrudimiDatum konání:
1.8.2017
Datum ukončení:
21.8.2017

1. 8. – 21. 8. 2017 KANALIZACE – Uzavírka křižovatky "NA DUKLE"

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu vstupuje do další etapy (potrvá od 1. 8. 2017 do 21. 8. 2017), která zásadním způsobem ovlivní dopravu v Chrudimi. Od 1. 8. 2017 do 21. 8. 2017 bude uzavřena křižovatka „Na Dukle“ (silnice I/17 na Palackého třídě se silnicí III/340 19 v ulici Škroupova a s místní komunikací v ulici Havlíčkova) – viz situace v příloze. Současně v tomto termínu dojde i k uzavření křižovatky ul. Palackého třída a Fibichova – od 1.8. do 7.8.2017 částečně (po dobu chrudimské pouti zůstane  zachován průjezd do ul. Husova – viz situace č. 1) a od 8.8.2017 bude křižovatka uzavřena úplně (viz situace č. 2).

V souvislosti s výše uvedenými uzavírkami křižovatek dojde i k následujícím změnám v provozu na přilehlých komunikacích:

  • zobousměrnění provozu v ul. Dr. Peška a části ulice Víta Nejedlého (viz situace č. 3); tímto úsekem bude vedena i obousměrná objízdná trasa pro autobusy linkové dopravy a městské autobusové dopravy,
  •  - zamezení parkování v úseku obousměrného provozu v ulicích Dr. Peška a Víta Nejedlého. Náhradní parkování bude umožněno v části slepého úseku ulice Palackého třída (před křižovatkou s ulicí Škroupova). Upozorňujeme však řidiče, kteří se rozhodnou využít této náhradní parkovací plochy k zaparkování svých vozidel, že tento úsek komunikace podléhá režimu stavby (na protější straně komunikace bude probíhat rekonstrukce vodovodu) a je tedy třeba přizpůsobit jízdu aktuálnímu stavu komunikace, dbát zvýšené opatrnosti a respektovat případné pokyny pracovníků stavby. V případě nekázně řidičů bude náhradní parkovací plocha bez náhrady zrušena,
  • - zobousměrnění provozu v ulici Fibichova – vždy pouze v tom úseku komunikace, který bude v danou dobu zneprůjezdněn uzavírkou křižovatky ulic Palackého tř. a Fibichova,
  • - příjezd/výjezd k budově polikliniky od nádraží ul. Čs. armády a ul. Fibichova nebo ulicemi Rooseveltova a Palackého třída  (viz situace 1 a 2),
  • - příjezd do ul. Havlíčkova přes ul. Vrchlického a Sv. Čecha nebo Koželužská,
  • - od 1.8.2017 se vrátí do původního (jednosměrného) režimu provoz v části ulice Rooseveltova (od ul. Husova po ul. Palackého tř.). V křižovatce s ul. Palackého třída však bude umožněno pouze pravé odbočení (směrem ke kruhovému objezdu (viz situace č. 4),
  • -příjezd na parkoviště před budovou České spořitelny a.s. bude i nadále umožněn pouze přes stávající vjezd ke staré poliklinice (budova č.p. 165) ze silnice I/17 Palackého třída,
  • - nadále zůstane otevřen výjezd z ul. Husova na Masarykovo náměstí, Uzavírky ovlivní i autobusovou dopravu, jak linkovou, tak i městskou. Autobusová zastávka „Chrudim,,Obce Ležáků“ bude z důvodu průjezdu autobusů ulicemi Dr. Peška a Víta Nejedlého přesunuta od parkoviště u Penny Marketu před křižovatku ul. Obce Ležáků a Dr. Peška (ve směru od okružní křižovatky „U Guláška“)
  • – viz situace č. 3. Po dobu uzavírky nebudou obsluhovány autobusové zastávky „Chrudim,,Borzna“, Chrudim,,Podhůra“ a Chrudim,,Kalábrie“ a zastávka MAD "Chrudim,,Škroupova". Tranzitní doprava bude i nadále vedena oběma směry po městském komunikačním okruhu. Opětovně žádáme řidiče o kázeň a respektování umístěného přechodného dopravního značení (zejména zákazů zastavení a stání v ulicích Víta Nejedlého a Dr. Peška) a pokynů pracovníků stavby, a o ohleduplnost a vstřícnost k řidičům autobusů. Zároveň všechny občany prosíme o zvýšenou vzájemnou ohleduplnost, trpělivost a toleranci při pohybu po Chrudimi.

bližší informace naleznete :  

http://www.chrudim.eu/1-8-21-8-2017-kanalizace-uzavirka-krizovatky-quot-na-dukle-quot/d-7481


Napište nám26. 5. Filip

Zítra: Valdemar

 

 

 

 

 

 

 

Jak často navštěvujete naše stránky?
a) Téměř každý den
  
 2516
b) Jednou týdně
  
 2088
c) Měsíčně
  
 2147
d) Nepravidelně
  
 2184

Návštěvnost stránek

113353